Το miHUB ανακοινώνει διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών Ψυχολογικής Στήριξης για τις ανάγκες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεταναστών για την Πάφο. Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Για ερωτήματα που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Declaration form

Job description