Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προκηρύσσει μια κενή θέση κλινικού ψυχολόγου για τις ανάγκες παροχής ψυχολογικής στήριξης στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών για την επαρχία της Πάφου.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης παρακαλώ δείτε τo αρχείo πιο κάτω:


Job description form