Τα «Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών» - MiHub αναζητούν βοηθό λογιστή (junior) για μερική απασχόληση – 3 ημέρες / 21 ώρες εβδομαδιαίως για την παροχή υποστήριξης σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. για να πλαισιώσει την ομάδα διοικητικής υποστήριξης.

Καθήκοντα:

 1. Λογιστική υποστήριξη
 2. Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων και συλλογή παραστατικών
 3. Έλεγχός παραστατικών
 4. Τήρηση λογιστικών αρχείων σε φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία
 5. Διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες
 6. Διευθέτηση οικονομικών απαιτήσεών (μισθολόγιο, έλεγχος δαπανών)
 7. Προετοιμασία οικονομικών εκθέσεων
 8. Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 9. Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα

Απαιτήσεις

 1. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 2. Εμπειρία σε θέση Junior – λογιστή
 3. Εξαιρετική γνώση του MS Office και ιδιαίτερα του Excel
 4. Πτυχίο στη Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά ή συναφή τομέα
 5. Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια"
 6. Ευπρεπής συμπεριφορά
 7. Αίσθημα ευθύνης, εξωστρέφεια και δημιουργικότητα
 8. Υπεύθυνο & ευγενικό άτομο με πρωτοβουλία
 9. Εχεμύθεια

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα (και να υποβάλετε βιογραφικό σημείωμα) στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Αποστολή βιογραφικών μέχρι 31/01/2021.