Καθήκοντα:

1. Λήψη κοινωνικού ιστορικού και καθορισμός συχνών επαφών με το άτομο ανάλογα με την περίπτωση.

2. Εντοπισμός των αδύνατων σημείων του ατόμου και βοήθεια προς το άτομο να εξάγει τα δυνατά του σημεία μέσα από ένα μηχανισμό που κινητοποιεί το άτομο και το ωθεί στην αυτενέργεια.

3. Έμφαση στην αξιολόγηση των αναγκών της ομάδας στόχου και χειρισμός θεμάτων που την απασχολούν με σύνεση και επαγγελματισμό.

4. Τήρηση των κανόνων δεοντολογίας που επιτάσσουν η Επιστήμη της Ψυχολογίας με πίστη στις αξίες και αρχές του επαγγέλματος.

5. Συνεχής ενημέρωση για τις πηγές της Κοινότητας και τους Φορείς, όπου μπορούν να παραπεμφθούν οι εξυπηρετούμενοι.

6. Κοινωνική δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών όχι μόνο με συναδέλφους, αλλά και με το ευρύτερο επαγγελματικό δίκτυο.

7. Κατάρτιση και εμπλουτισμός των γνώσεων των εργοδοτουμένων επαγγελματιών πάνω σε θέματα που άπτονται των προβλημάτων των YTX και ατόμων διεθνούς προστασίας, όπως θέματα νομικής φύσεως, ασφαλιστικά, εργασιακά, η επαφή τους με φορείς είτε παρακολουθώντας επιμορφωτικές ημερίδες.

8. Έχει υποστηρικτικό ρόλο τόσο για τον ίδιο τον εξυπηρετούμενο, όσο και για το υποστηρικτικό του περιβάλλον, το οποίο εμπλέκεται στη θεραπευτική διαδικασία.

9. Παραπομπή και διασύνδεση των εξυπηρετούμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες (Υγεία και Πρόνοια) με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης του ατόμου.

10. Τήρηση αρχείου των εξυπηρετούμενων της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

11. Συμμετοχή στην προσπάθεια για ανεύρεση πόρων σε είδος προς κάλυψη των αναγκών των εξυπηρετούμενων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

12. Υπηρεσίες ενημέρωσης και πληροφόρησης, σχετικά με τα δικαιώματα, τις ισχύουσες διαδικασίες και τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα σε σχέση με την εξέταση αιτημάτων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

13. Εξατομικευμένη εργασία με άτομα ή μικρές ομάδες (συμπεριλαμβανομένων και ζευγαριών ή οικογενειών) με σκοπό να βοηθηθούν στην άμβλυνση συναισθηματικών και ψυχολογικών δυσκολιών.

14. Παροχή προληπτικού τύπου παρεμβάσεων, που θα στοχεύουν να παρεμποδίσουν την τυχόν δημιουργία νέων προβλημάτων.

 

Απαιτήσεις:

1. Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

2. Εξαιρετική γνώση του MS Office και ιδιαίτερα του Excel

3. Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας

4. Μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια

5. Ευπρεπής συμπεριφορά

6. Αίσθημα ευθύνης, εξωστρέφεια και δημιουργικότητα

7. Υπεύθυνο & ευγενικό άτομο με πρωτοβουλία

8. Εχεμύθεια

9. Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα

Γνώση Γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

 

Έναρξη και διάρκεια απασχόλησης:

Με βάση τις ανάγκες του Έργου το ωράριο παροχής υπηρεσιών κυμαίνεται από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή, ανάλογα με τις ανάγκες που εμφανίζονται.

Το επονομαζόμενο πρόσωπο, όμως σε οποιαδήποτε περίπτωση θα παρέχει τις υπηρεσίες του για μέγιστο αριθμό εφτά συνεχόμενων ωρών ημερησίως.

Προβλέπεται επιπλέον η παρουσία του ατόμου για κάποιες Κυριακές κάθε μήνα, ύστερα από συνεννόηση με τον Υπεύθυνο του Έργου.

Το ανωτέρω ωράριο δύναται να τροποποιηθεί ύστερα από συνεννόηση και αποδοχή μεταξύ του ατόμου και της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο όμως δε θα υπερβαίνει τις 40 εργάσιμες ώρες ανά εβδομάδα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα (και να υποβάλετε βιογραφικό σημείωμα) στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Αποστολή βιογραφικών μέχρι τις 15/10/2021.

Vacancies

Θέσεις εργασίας

Postes vacants

Вакансии

BANAANAD

Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες

Events

Évènements à venir

Предстоящие События