• Κοινωνικός/η Σύμβουλος για τα ΚΕΜ Λευκωσίας, Λάρνακας και Πάφου
  Το MiHUB ανακοινώνει διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών Κοινωνικής Στήριξης για τις ανάγκες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεταναστών για την Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο. Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Για ερωτήματα που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Information
  Declaration Form

 • Κλινικός Ψυχολόγος για τα ΚΕΜ Λευκωσίας, Λάρνακας και Πάφου
  Το miHUB ανακοινώνει διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών Ψυχολογικής Στήριξης για τις ανάγκες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεταναστών για την Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφο. Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Για ερωτήματα που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Information
  Declaration Form

 • Βοηθός Λογιστηρίου (περιοχή Λευκωσίας)
  Το miHUB ανακοινώνει διαγωνισμό για αγορά παροχής υπηρεσιών βοηθού λογιστηρίου για τις ανάγκες της οικονομικής διαχείρισης των των Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεταναστών. Αναθέτουσα Αρχή της Σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Για ερωτήματα που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Information
  Declaration Form

 • Εξεύρεση Υποστατικών για τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Μεταναστών
  Το miHUB ανακοινώνει διαγωνισμό για την ενοικίαση υποστατικού σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφος, που θα χρησιμεύσουν στη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Ενημέρωσης και Παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης στα πλαίσια του Έργου «Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (KEM) - Migrant Info-Centre (MIC)»
  Space rental
  Declaration Form